Industrija 4.0

Kategorija Industrija 4.0 zajema sklop možnosti fizične proizvodnje za večjo produktivnost, boljšo kvaliteto, večjo transparentnost in s tem fleksibilnost ter ekonomičnost. Industrija 4.0 je temelj digitalizacije proizvodnih podjetij vsakršne velikosti in vodi do povsem novih inovativnih poslovnih modelov, ki so pomenijo premik od klasičnega “dobaviteljsko-prodajnega” odnosa k partnerskim ekosistemom, kjer ni več največja skrb kako preživeti (pridobiti posel) pač pa inovativnost ter izkušnja kupca.