Digitalizacija

Digitalizacija je prehod subjetka (podjetja, posameznika ali organizacije) v digitalno ekonomijo, ki deluje po principih:

Učinki digitalne ekonomije so višja produktivnost, vključenost ponudnikov in kupcev v enoten ekosistem, boljša izkušnja strank, večji izkoristek kapacitet, manjša vlaganja v zaloge in fiksne stroške ter večje ciljno družbeno blagostanje (BDP).

Ali je digitalizacija tudi za naše podjetje?

Danes je vprašanje digitalizacije na mestu za vsako podjetje ne glede na branžo in zgodovino (tradicijo). Pregovorno so računalniška podjetja že digitalizirana, proizvodna pa se o tem še odločajo – predvsem na podlagi zunanjih dejanvikov (iz okolja, konkurence, kupcev).

Subjekti, ki z digitalizacijo odlašajo bodo občutili posledice v obliki:

 • izgube strank, ki so digitalnemu življenju vedno številčneje prilagojene
 • cenovne nekonkurenčnosti
 • višjih nabavnih cenah
 • zastoja tehnološkega napredka
 • odhajanjem kompetentnega kadra
 • težavnosti pridobivanja kompetentenga kadra
 • težav pri oblikovanju vzdržljive vizije na naslednja 3 leta in več
 • ugleda podjetja, pri čemer se bo vedno težavneje uvrstilo med top 3 izbire pri največjih kupcih

Kaj digitalizacija ni?

Digitalizacija pomeni konkreten premik do večjih ugodnosti, ki jih nudi sodobna tehnologija. Pomeni premik v osrednji miselnosti organizacije, spremembah poslovnih modelov in organiziranosti dela.

Pri digitalizaciji gre za novo strateško usmeritev in ne zgolj rezultat izolirane aktivnosti ali projekta kot na primer:

 • posodobitev ERP sistema
 • kreiranje Linkedin profila
 • nakup novega dokumentnega sistema
 • nabava tablic za vse zaposlene
 • elektronsko spremljanje delovnih ur in prisotnosti nadelovnem mestu
 • izdelava spletne strani