Blockchain

Blockchain je v ožjem pomenu besede podatkovni medij, ki je javno dostopen, teče decentralizirano (na več računalnikih) ter ga ni možno za nazaj spreminjati.  Uporaben je za primere, kjer je v praksi vprašljivo zaupanje do skrbnika podatkov:

  • finance
  • vlada
  • volitve
  • izvor hrane
  • denar (npr. Bitcoinova baza podatkov je blockchain, enako velja tudi za ostale kriptovalute)